AKP, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu

(ANKARA) – AKP, ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, teklifin içeriğini açıkladıktan sonra sokak köpeklerini uyutma tasarısına dair soruya “Deniliyor ki sokak köpeklerine ötanazi uygulanacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Esasımız bu köpekleri barınaklara almak, barınakların yaşam kalitesini yükseltmek” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Kanun teklifine ilişkin açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, sokak hayvanlarını uyutma tasarısına ilişkin şu yanıtı verdi:

“Ötenazi uygulanması söz konusu değil, amacımız barınakların yaşam kalitesini yükseltmek”

“Ülkemizin kuduz riski ile karşı karşıya kaldığı sorunlar var. Anatomik yapısı bozulmuş, farklı üreme durumlarından kaynaklı saldırganlaşmış ve normalleşmesi mümkün olmayan, kuduz riski taşıyan, hayvan sağlığı açısından olumsuz, acı çeken, hastalıklı hale gelmiş hayvanlarımızın bizim merhamet iklimimize uygun olarak, onların uyutma dediğimiz şekliyle beraber bir normalleştirmemiz gerekiyor. Diyorlar ki bütün sokak köpeklerini topluyorlar. Bunlara ötanazi ve öldürme işlemi uygulanacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Toplumun sorunu sabahları caddelerimizde sokaklarımızda saldırganlaşmış, çeteler halinde gezen sokak güvenliğini ve toplum sağlığını etkileyen köpeklerimizle ilgili durumdan bahsediyoruz. Sorun belli. Esasımız bu köpekleri barınaklara almak, barınakların yaşam kalitesini yükseltmek. ve orada hem onların yaşamasını sağlamak, hem olumsuz durumu olan köpeklerimizi de buradan ayırt etmek gerekiyor. 06.43 5199 sayılı kanunumuza baktığımız tüm sorumluluk 25 bin üzerindeki ilçelerimiz, il belediyelerimiz ve büyükşehir belediyelerimiz bu kanun kapsamı içerisinde sokak köpeklerini veya diğer kedilerimizin de yaşayacağı barınakları yapma zorunluluğu var. Yeni bir şey değil. Bu sorumluluğu herkes yerine getirsin. Sahiplenmeyi güçlü şekilde destekleyelim, kısırlaştırma faaliyetini yoğun bir şekilde devam ettirelim ve aşılayarak çip veya kulaklık takma suretiyle de hayvanseverlerimiz ile bu süreci yönetelim diye düşünüyoruz.”

“Yolcu, elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek”

Havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler sorulan Güler, “Tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebilecek.Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcu kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Bu durumda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklı olacak.”

Teklifin detaylarına dair bilgi veren Güler, şunları ifade etti:

“Liman giriş ve çıkış işlemlerinin denetimi dijital sistem üzerinden yapılacak”

“Limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçları ile hesaplanan tutarların yeşil denizcilik araştırmaları için, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak kaydedilmesi de teklifimizde yer almaktadır. Liman giriş ve çıkış işlemlerinin denetiminin dijital sistem üzerinden sunulan belgeler üzerinden de yapılabilmesi de teklifte bulunmaktadır. Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme, seyir ve telsiz ekipmanları ve sair araç ve teferruatına haiz olmaları gereken durumları ve bu hususların denetiminin; uluslararası sözleşmeler kapsamında olan gemiler için taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre belirlenmesi, uluslararası sözleşme kapsamı dışında kalan gemiler için ise İdare tarafından çıkarılacak yönetmeliklere göre belirlenmesi hedeflenmektedir.

“Gemi ve yatların ana sevk sistemleri fosil yakıt kullanmayan bir enerji kaynağı kullandığında harç alınmayacak”

Havacılık güvenliği tedbirleri kapsamında havacılık alanında çalışacak ve gizlilik dereceli bilgilere erişim sağlayacak kişilere, havaalanlarının güvenlik tahditli alanlarına refakat edilmeden erişim sağlayacak kişilere, bu alanlarda güvenlik kontrolü uygulamak ya da uygulanmasını sağlamaktan sorumlu kişilere ve yolcu dışındaki diğer kişilere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin düzenlemeler teklifimizde yer almaktadır. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan gemi ve yatların ana sevk sistemlerini sıvılaştırılmış doğalgaz hariç fosil yakıt kullanmayan bir enerji kaynağına dönüştürmeleri halinde veya Türk Uluslararası Gemi Siciline yeni kaydedilecek gemi ve yatların ana sevk sistemleri fosil yakıt kullanmayan bir enerji kaynağı kullanmaları durumunda harç alınmayacak. Evrensel posta hizmetleri açısından finansman maliyetinin evrensel net maliyet hesabına dahil edilebilmesi, evrensel posta hizmeti işlerine ilişkin giderler açısından da avans uygulamasının başlatılması amaçlandı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilen ve kamu personeli hüviyeti taşıyan personelin tabi olacağı disiplin hükümleri Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda teklifte düzenlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun elektronik haberleşme teknolojilerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na aktardığı ödenekten havacılık, uzay, raylı sitemler ve denizcilik teknolojilerinin de faydalandırılmasını sağlayacak düzenleme bulunuyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x